Sestřih filmu – příprava

Postprodukce filmu se liší od fotografií jedním zásadním aspektem, bez něhož by dílo nebylo kompletní. Tímto dodatečným procesem je sestřih filmů, neboli takové spojení jednotlivých záběrů, aby dohromady tvořily koherentní celek.

Co je sestřih filmu?

Sestřih filmu je neobyčejně složitý proces, který vyžaduje velmi rozsáhlých znalostí, citu, obeznámení s programy pro úpravu i zkušeností. Navzdory tomu však je možné tento proces popsat velmi jednoduchým způsobem – jedná se o spojení záběrů kreativním způsobem tak, aby celek vyprávěl příběh.

Seznam se se svým střihovým editorem

Po spuštění jakéhokoliv střihového editoru nás ihned přivítá obrovské množství oken a možností. Rozmanitost možností nás může zahlcovat, proto je dobré zahájit výuku provádění sestřihů seznámením se se základními funkcemi a pracovními režimy v daném programu. Univerzální recept přitom neexistuje – většina programů nabízí velmi podobné možnosti.

Uspořádání a správa souborů v programu

Prvním krokem při zpracování filmu je vždy import záběrů, které budou dále zpracovávány, do editoru. První projekty, na kterých budeme pracovat, pravděpodobně nebudou příliš rozsáhlé z hlediska kapacity – může to být několik klipů z výše uvedené procházky nebo rodinná událost. Již od počátku výuky je dobré věnovat pozornost tomu, aby ve struktuře souborů byl pořádek. Střihové editory jsou vybaveny nástroji pro uspořádání a správu souborů v rámci daného projektu.

Filmová montáž

Nečekej, až tě políbí múza – prostě začni!

Poslední bod je velmi důležitý, avšak stále se mi občas podaří na něj zapomenout. Tento koncept není přímo můj – velmi dobře ho popsal mj. Stephen King ve své knize „O psaní. Memoáry o řemesle”. Sestřih filmu může být jako kreativní proces frustrující a komplikovaný – nemusíme vědět, jakým způsobem si přejeme spojit jednotlivé záběry, a můžeme si také myslet, že jich nemáme dost (rada vyplývající z vlastních zkušeností: záběrů bude vždy příliš málo) a může se také stát, že komplexní charakter celého projektu nás bude ochromovat.

Nahraj to na YouTube!

Hotový film můžeme jednoduchým způsobem umístit na portál YouTube. Umožňuje nám to nejen ukázat naši vlastní tvorbu jiným lidem, ale také ochránit daný videosoubor před ztrátou, např. v důsledku poruchy pevného disku.

Autor

Redakce

futurebeat.cz