Efektivní vyjednávání o výši platu

Vyjednávání o výši platu je součástí procesu selekce, který plně ovládá zaměstnavatel. Občas ho zaměstnavatelé požadují jako poslední test předtím, než vám svěří pracovní místo.

Zaměstnavatel k tomu může přistoupit dvěma způsoby:

1. Zaujme dominantní pozici a bude se snažit mít co největší prospěch z vašeho zaměstnání.

Z „vědecké perspektivy” vám představí vaši výši finančního ohodnocení. Ve většině případů při rozhovoru a výši platu vzniká mezi oběma stranami bariéra, která vyplývá z protikladných zájmů. Obě strany usilují pro sebe získat největší možný prospěch. Kandidát by měl usilovat překonat bariéru, která vznikla mezi ním a zaměstnavatelem. Rozhovor by se měl soustředit na dosažení vzájemné rovnosti. Teprve v takové situaci budete schopni si vyjednat takový plat, který bude pro obě strany přijatelný. Šance se zvyšuje tehdy, když naznačíte, že hrajete v jednom týmu.

2. Kolik si přejete vydělávat?

Skutečná hodnota vaší práce se vypočítává podle dvou faktorů: geografická oblast a typ práce. Zaměstnavatel ví (s drobnou statistickou odchylkou), jaký plat by vám měl nabídnout; při jednání však vždy padne dotaz „kolik byste si přál vydělávat?”.

Výše odměny

Ukazuje se, že mnoho osob při odpovědi na tuto otázku snižuje hodnotu své práce a žádá mnohem méně, než by jim firma mohla zaplatit. V takové situaci nelze očekávat, že získaný plat bude vyšší.

Výše platu

I když se vám podaří prodloužit dobu vyjednávání, stejně nastane okamžik, kdy budete muset uvést konkrétní číslo. Během předcházející „slovní předehry” se snažte dosáhnout toho, aby zaměstnavatel uvedl přibližnou výši platu.

Jak toho dosáhnout? Je možné použít strategii skládající se ze tří kroků:

⦁    Napoprvé odpovězte, že vás více zajímá práce než „orientační nabídka”.
⦁    Napodruhé řekněte, že zvážíte každou rozumnou nabídku, kterou učiní.
⦁    Pokud se vás na to zaměstnavatel zeptá z nějakého důvodu potřetí, odpovězte: „Jsem přesvědčen, že znáte moji hodnotu lépe než já sám”.

Autor

Redakce

futurebeat.cz