Co ovlivňuje úspěch vaší firmy?

Každý podnikatel skvěle ví, že úspěch firmy závisí na mnoha faktorech. Efektivní a solidní tým pracovníků je prvním krokem k úspěchu. Majitelé si stále častěji uvědomují, že právě na týmu závisí úspěch jejich firmy, protože to on pohání každou organizaci směrem kupředu.

Dalšími faktory je organizační struktura, úroveň obsluhy zákazníků a řídicí pracovníci, Bez lídra „na palubě”, který dovede jednat za každé krizové situace a zatáhnout celou posádku „na široké moře” je těžké realizovat ambiciózní plány a úspěšně čelit konkurenci. Důležitým faktorem pro úspěch je také správná komunikace vedená jak v rámci organizace, tak i mimo ní – mezi zaměstnanci a s kontrahenty, klienty i s obchodními partnery.

Co ještě může být klíčové pro vaši firmu?

Samozřejmě, že k výše uvedenému seznamu by bylo možné přidat celou řadu jiných faktorů. V každé oblasti se totiž najde něco dodatečného, co bude důležité pro daný hospodářský sektor. Ale zajisté ještě stojí za zmínku dodavatelé, kteří mají obrovský vliv na úspěch jiných firem.

Čestný dodavatel

Právě na jejich způsobu plnění dřívějších deklarací závistí budoucnost firem, které využívají jejich služeb. Často se bohužel stává, že závazky učiněné v průběhu obchodních jednání se nijak nepromítají do reality. Špatný výběr dodavatele může mít za následek vážné finanční ztráty, bankrot a také image, na které se firma pracovala po celá léta.

Proto se společnosti stále častěji rozhodují provádět audit dodavatelů – jak před zahájením spolupráce, tak i v jejím průběhu. Cílem takového auditu dodavatelů je především zhodnocení jejich zdrojů a používaných procedur a zjištění míry, do jaké daná firma uplatňuje přijatá pravidla i zákonné požadavky, zhodnocení možnosti zvýšení produkce na základě objednávek od objednatele nebo verifikace kompetencí jejích zaměstnanců. Audit dodavatelů nejčastěji provádí externí poradenská společnost. Její znalosti a zkušenosti v této oblasti zajisté pomáhají při verifikaci potenciálních dodavatelských společností.

Autor

Redakce

futurebeat.cz