9 tajemství pěstování orchidejí

Jsou považovány za tajemné květiny. Dokážou kvést celé měsíce a rozmanitost jejich tvarů a barev způsobuje závratě. Je dobré znát základní pravidla pro pěstování orchidejí, protože se za to krásně odvděčí.

1. Při nákupu orchideje

Vyberme si zdravý exemplář, tj. bez skvrn na listech a s pevnými kořeny. Je snadné si je prohlédnout, protože mnoho z těchto rostlin je prodáváno v průhledných květináčích. Věnujme pozornost také poupatům – nesmí být zvadlá.

2. Doma

Vyčleňme pro orchidej dobře osvětlené místo, ale s rozptýleným světlem. Pokud si ji přejeme pěstovat na parapetu, nejlepší bude okno umístěné na východní straně. V létě chraňme rostlinu před ostrými paprsky mírným zakrytím okna.

3. Vysoká vlhkost vzduchu

Je nezbytná k tomu, aby se orchideje správně vyvíjely. Pro orchidej phalaenopsis, jejíž pěstování není náročné, bude postačující relativní vlhkost na úrovni kolem 60 %.

4. Hlavní pravidlo pro zalévaní orchidejí

Zní: méně často, ale za to bohatě. Každých 7-10 dní vkládáme nádoby s květinami do vany a hojně zaléváme rostliny vodou o pokojové teplotě. Následně čekáme na to, až nadbytečná voda vyteče z květináčů.

Péče o orchidej

5. Teplota

Je možné říci, že v létě orchidejím (např. phalaenopsis nebo ludisie) nejvíce vyhovuje teplota kolem 24°C a v zimě okolo 18°C. Je však zapotřebí vzít v potaz skutečnost, že jejich kvetení velmi dobře ovlivňují výkyvy teplot mezi dnem a nocí.

6. Orchideje v přírodě

Vyskytují se nejčastěji v prostředí s nízkým obsahem živin. Při jejich domácím pěstování používáme hnojiva určená přímo pro tuto skupinu rostlin v souladu s pokyny na etiketě.

7. Tyto rostliny přesazujeme málokdy,

Teprve až se dolní část nevejde do stávajícího květináče. Vybíráme novou nádobu s podobnými vlastnostmi, jaké měla ta dosavadní.

8. Orchideje vyžadují speciální substrát

Měl by být lehký, prodyšný a velmi propustný. Je možné je zakoupit v malých baleních nebo připravit z drcené rozložené borové kůry, kousků polystyrenu, rašeliníku a kousků dřevěného uhlí.

9. Tyto rostliny by měly projít kratším nebo delším obdobím vegetačního klidu.

V tomto období je nezaléváme a umisťujeme na chladnější místo.

Autor

Redakce

futurebeat.cz